Licensieringspass! ledde cirkelfys och filmade. Nu ska det filmade passet koll…

Licensieringspass! @4nnapave ledde cirkelfys och @v.jaeger filmade. Nu ska det filmade passet kollas av utbildade licensierare på Friskis, så att vi – förhoppningsvis och högst troligt – får en ny ledare. Starkt jobbat! #licensiering #cirkelfys #livetsomledare

 Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot friskiskiruna

Källa: friskiskiruna