Vad gör en skolkurator? Jag jobbar med elevens mående och beteende. En välmående…

Vad gör en skolkurator? Jag jobbar med elevens mående och beteende. En välmående elev som trivs ges större möjlighet att nå sina kunskapsmål.
*Bild nr 1 visar korridoren där jag tillsammans med mina kollegor har våra arbetsrum.
*Bild nr 2 visar mitt arbetsrum och här ser jag till att minimera synintryck, det ska vara luftigt och opersonligt där alla elever oavsett ålder och förmåga kan känna sig bekväma och välkomna.
*Bild nr 3 på elever jag möter i skolans korridorer när jag gör mina synlighets rundor. Synlighet och närvaro har visat sig ha positiv effekt på elever, man blir sedd, hörd och få egen tid för bla. tips, råd, vägledning och en del skämt 😁

#nyaraketskolan #kiruna #skolkurator #görskillnadförnågonidag #kunskapsmål #trygghet #likvärdigskola #likabehandlingsarbete

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot kirunakommun

Källa: Kiruna kommun, Kiruna