Arbetsgruppen jobbar med att göra en plan över Riksgränsens markanvändning. Vi b…

Arbetsgruppen jobbar med att göra en plan över Riksgränsens markanvändning. Vi bjuder in alla aktörer i området för att diskutera hur de ser på den framtida utvecklingen av Riksgränsen. 🌟

Hur ser du dig själv som en del av Riksgränsen? Vad betyder Riksgränsen för dig? 🍀
Vilka egenskaper har Riksgränsen som skiljer sig från alla andra platser?🌷

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot kirunakommun

Källa: Kiruna kommun, Kiruna