Den här veckan bjuder jag på inspiration från min värld utifrån mitt uppdrag som…

Den här veckan bjuder jag på inspiration från min värld utifrån mitt uppdrag som förstelärare i förskolan.
🏡
Vad gör en förstelärare i förskolan då?
Projektet just nu är digitalisering. Vilket innebär att vi bland annat inspirerar samt utbildar pedagoger i hur man kan använda de digitala verktygen pedagogiskt i verksamheterna.
🛠
I läroplanen för förskolan står det bland annat: ”Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen.” Hur använder man ett digitalt verktyg och vad kan de användas till? Så som man använder de digitala verktygen i förskolan skiljer sig i hästlängder från hur man använder dem i hemmet.
👁
En av de viktiga bitarna vi har i läroplans är: ”Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.”
🤔
Så hur lär man ut källkritik? Är de vi ser, läser på sant? Vi skapar osanningar ihop med barnen tillsammans med de digitala verktygen. Reflekterar kring de vi gör. Vi ger dem grunden till källkritiskt tänkande.

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot kirunakommun

Källa: Kiruna kommun, Kiruna