Bild 1: En av våra mest naturliga och viktiga samarbetspartners i mottagandet är…

Bild 1: En av våra mest naturliga och viktiga samarbetspartners i mottagandet är Socialförvaltningen. Vi träffas i olika forum och planerar det praktiska inför mottagandet, pratar om insatser som behöver göras och genomför gemensamma kartläggningar med individen.

Bild 2: Samordningen av kommunens mottagande, integrationsarbetet och samverkan sköts av vår Integrationssamordnare och integrationskoordinator.

Bild 3: Integrationsenheten samverkar med föreningar i samband med insatser som vänder sig till nyanlända eller asylsökande. Bilden är från ett möte med Korpen.

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot kirunakommun

Källa: Kiruna kommun, Kiruna