Sedan 2014 har friskvården i Kiruna kommun ordnat kurser i tobaksavvänjning. Vi …

Sedan 2014 har friskvården i Kiruna kommun ordnat kurser i tobaksavvänjning. Vi träffas 8 ggr i en mindre grupp ca en gång i veckan. Du som vill sluta med tobak och kanske tidigare har försökt får hjälp och stöd att göra ett tobaksstopp samt att vidmakthålla den nya livsstilen. Ngr av de positiva effekterna av ett tobaksstopp är minskad stress, bättre kondition, bättre självkänsla, bättre hud, – och hårkvalitet etc. För varje cigarett du avstår ifrån ger dig 5 min längre liv. På ett år får du 1000 extratimmar som du tidigare ägnat åt rökning. Vill du börja styra över ditt liv och sluta med tobak, välkommen med en intresseanmälan till Britt.hammar@kiruna.se

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot kirunakommun

Källa: Kiruna kommun, Kiruna