Är du är intresserad av hur statistik i Kiruna kommun kan se ut och just gälland…

Är du är intresserad av hur statistik i Kiruna kommun kan se ut och just gällande tobak?
På bilden ser du hur många i Kiruna kommun som aldrig rökt. Bilden är hämtad från Folkhälsomyndighetens sammanställning för kommunfakta 2015-2018. Denna sammanställning bygger på en nationell enkät (Nationella folkhälsoenkäten), där personer blivit slumpvis utvalda och själv har fått svara på frågor om tobaksvanor direkt till myndigheten.

Att vara tobaksfri, som denna vecka fokuserar på, är ett sätt att stärka hälsa. År 2019 blev fler utomhusmiljöer rökfria: lekplatser, idrottsanläggningar och uteserveringar. Det är en åtgärd på nationell nivå med lagstiftning som skyddar barn och unga från att börja använda tobak, underlättar för personer som vill sluta röka och gör allmänna platser öppna för alla. Från 2019 innefattas även andra tobaksprodukter på skolgård av rökfrihet, så som e-cigaretter. Skolgårdar ska rökfria enligt lag sedan 1993, men här pågår ett arbete då användning av tobak fortfarande förekommer här.

Tobak berör barn i allra högsta grad utifrån att barns hälsa, utveckling och uppväxtvillkor påverkas. En tobakfri uppväxt, miljö och utbildning om hälsa är en förutsättning att göra välgrundade livstilsval och levnadsvanor. Att vara tobaksfri är också en skyddsfaktor när det gäller andra droger bland annat bland våra ungdomar och unga vuxna. Det finns beslut i kultur- och utbildningsnämnden att arbeta med metoden Tobaksfri Duo och gymnasiet Hjalmar Lundbohmskolan har arbetar också med en tobaksfri metod sedan 2018.

Det finns mer statistik, rapporter om tobak och insatser för hälsa men det blir för omfattande för ett instagram-inlägg, jag stoppar här och hoppas ni följer med resten av tobaksfria veckan! Tack för mig!/ Heidi

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot kirunakommun

Källa: Kiruna kommun, Kiruna