Hej! Idag få du följa med Heidi och jag arbetar som folkhälsostrateg i Kiruna k…

Hej! Idag få du följa med Heidi och jag arbetar som folkhälsostrateg i Kiruna kommun.

Folkhälsa handlar om att beskriva hälsoläget i olika befolkningsgrupper i kommunen; som till exempel hälsa bland unga, äldre, kvinnor, män, landsbygd, tätort. Folkhälsa är ett omfattande område och som behöver insatser från flertalet organisationer och aktörer för att nå effekt.

En stor del av arbetet som folkhälsostrateg går ut på att samla information från enkäter och statistik från olika organisationer och myndigheter. Utefter det diskutera åtgärder och insatser i kommunens verksamheter samt med förtroendevalda och arbeta tillsammans med andra aktörer, utifrån vilka resultat som framkommer från informationen. Det kan bli en hel del möten om dagarna.

Ett av de åtta målområden för folkhälsa berör levnadsvanor och där finns tobak med som en riskfaktor, då tobak påverkar hälsan. I nästa inlägg kommer mer om just tobaksfria levnadsvanor!

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot kirunakommun

Källa: Kiruna kommun, Kiruna