Jag som tobakshandläggare på Socialförvaltningen granskar ansökningar om tillstå…

Jag som tobakshandläggare på Socialförvaltningen granskar ansökningar om tillstånd för att få sälja tobak, gör en bedömning om en person är lämplig att sälja tobak. Från 1 juli 2019 gäller en ny lag om tobak och liknande produkter, alla som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd för att få sälja tobak.
Vi utför även tobakstillsyn på försäljningsställen avseende hälsovarningar, produktpresentation och åldersgräns./Anne Krekula

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot kirunakommun

Källa: Kiruna kommun, Kiruna