Hej! Göran heter jag och arbetar med tillsyn av tobaksfria områden. Det är miljö…

Hej! Göran heter jag och arbetar med tillsyn av tobaksfria områden. Det är miljökontoret i som har ansvaret för tillsynen enligt tobakslagen när det gäller rökfria skolgårdar, entreer till rökfria lokaler dit allmänheten har tillträde etc.
 
Kommunerna som utövar tillsyn ska också ha en kommunikation med den näringsidkare som ansvarar för att rökförbudet upprätthålls. Utgångspunkten vid bedömningen ska vara att tillförsäkra det grundläggande syftet med förordningen, det vill säga att skapa ett extra skydd för särskilt känsliga grupper. Exempelvis ska barn och allergiker kunna gå in och ut från en butiksentré utan att det förekommer utsläpp och rök från tobaksprodukter.
 
Sverige har sedan flera år tillbaka rökförbud inomhus i lokaler så som restauranger, andra serveringsställen samt i andra lokaler dit allmänheten har tillträde. Den nya lagen utvidgar rökförbudet vilket innebär att även vissa platser utomhus, kommer omfattas. I propositionen räknas följande platser upp:

– uteserveringar,

– entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till,

– områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik,

– inhägnade platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och

– lekplatser som allmänheten har tillträde till.
/Göran

Tack för uppmärksamheten under tobaksfria veckan! Vi hoppas att du fått mer inblick i vårt arbete och med detta inlägg tackar vi som har arbetsuppgifter som berör tobak för oss.

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot kirunakommun

Källa: Kiruna kommun, Kiruna