Kirunabornas rädsla för LKAB:s påverkan – vill inte bli det nya Malmberget

Karl Anders Ramström från Landströms Kök och Bar visar att huset antingen höjt sig eller att trottoaren sjunkit mer än 15 centimeter. Han visar även håligheter i marken runt huset.

Den akuta evakueringen på Biblioteksgatan, rapporter om fler sprickbildningar och allt kraftigare skalv gör Kirunaborna rädda att stadsomvandlingen allt mer liknar situationen i Malmberget. LKAB ställs inför hård press att garantera trygghet och inlösning av kvarvarande fastigheter ett år innan den planerade flytten av handeln till nya centrumkärnan. 

Efter de senaste veckornas besked om den akuta evakueringen av fastigheten på Biblioteksgatan och den stora seismiska händelsen den 14 juni har det kommit in fler vittnesmål om sprickbildningar i fler fastigheter och oro för gruvbrytningens påverkan på Kiruna C.

“…jag är orolig att någon skall skada sig om marken ger efter.”

Inga-Lill Vindebro arbetar på Gidlöws Guldsmedsaffär, butiken som ligger vägg i vägg med Landströms Kök & Bar mitt i centrum. Hon märker att husgrunden sjunker allt djupare och har dokumenterat flera sprickor och förändringar på fastigheten. I samband med evakueringen på Biblioteksgatan, några hundra meter från Gidlöws Guld, känner Inga-Lill en växande oro för vad som kommer hända med fastigheten – inte minst för sina kunders säkerhet.

– Marken sjunker runt huset. Det har bildats håligheter mellan husgrund och omkringliggande mark. Tidigare har en vaktmästare fyllt på litervis med grus och allt bara försvinner ner i marken, berättar Inga-Lill och fortsätter:

– Trottoaren vid trappan till ingången sjunker. Hittills mer än 15 centimeter, vilket gör att kunder med rullator och rörelsenedsättning behöver hjälp för att komma in i butiken. Dörren kärvar också så att det är svårt att låsa och öppna den. Jag är givetvis rädd för håligheterna i trottoaren. Jag eller någon kund kan ramla och komma till skada. Håligheterna blir bara värre och värre, och jag är orolig att någon skall skada sig om marken ger efter.

Inga-Lill lämnade redan 2015 in en orosanmälan till LKAB med anledningen av sprickbildningarna och förändringarna på och runt fastigheten, men LKAB har inte åtgärdat problemen.

– Ingen från LKAB har varit i kontakt med mig personligen fast det är jag som gjorde orosanmälan. Jag fick bara ett skriftligt svar att LKAB:s verksamhet inte är orsaken till skadorna vi uppgett. Därför har de beslutat att inte åtgärda något, berättar Inga-Lill.

Sprickbildningar har även rapporterats i snusdosan och andra fastigheter i Kirunas centrum.

Oroväckande likheter med Malmberget

Planen är att handeln ska flyttas till nya centrum om ett år. Flera hundra personer arbetar med att bygga de tio kvarter som ska utgöra den nya innersta centrumkärnan, och i nuläget är det inte säkert om tidsplanen kommer hållas. Sju kvarter förväntas bli klara under 2022, två kvarter är mer osäkra och man vet att ett kvarter kommer stå ofärdigt.

– När man bygger ett nytt centrum är drömmen att allt ska invigas samtidigt, men det är som ogörligt. Man får ta det lite eftersom, säger Kirunabostäders vd Mats Dahlberg till SVT Nyheter.

I ljuset av den akuta evakueringen av fastigheten på Biblioteksgatan, omfattande sprickbildningar i flera hus i centrum och allt tydligare gruvskalv – märks en oro hos Kirunaborna som kan liknas med den olust och trötthet boende i det nu avvecklade Malmberget känt under flera år. Kirunaborna vill inte se en liknande situation som i Malmberget där den växande gropen gjort tillvaron spöklik med avspärrningar, utflyttningar och skarpa konflikter kring bristande boendekvalitet. I till exempel östra Malmberget har boende i området rapporterat om att närheten till gruvan gjort det omöjligt att leva i. Detta på grund av malm- och gråbergsdamm som blåser in från gruvområdet, om skalv från sättningar i gruvan, om återkommande avbrott i vattenleveranser samt om den allmänna boendemiljön.

Den riksbekanta gropen i Malmberget öppnades upp i början av 70-talet i det som då var Malmberget centrum.

Malmbergsbon Gun Isaxon uttryckte under 2020 i samband med att hon var tvungen att lämna sitt hem i centrum sin frustration över situationen:

– Hela samhället borde flyttats innan man började med de här rivningarna. Det är ingen människa som mår bra av det här, alla vill ju bara härifrån. Vi får inte välja. Vi blir hänvisade vart vi ska flytta. Bara det har man nästan aldrig varit med om förut. Iväg som en skock får helt enkelt, så känner vi oss, sa Gun Isaxon till SVT Nyheter.

Frågor om boendesituation, ersättning och säkerhet kring sprickbildningar och ras återstår alltså även för Kirunaborna ett år innan den planerade flytten av handeln till nya centrum.

Enkät – vad tycker du?

I samband med vår artikelserie om sprickbildningar i Kirunas centrum vill vi nu gärna höra din åsikt. Hur upplever du situationen? Har du några erfarenheter av sprickbildningar där du bor? Skanna in QR-koden på den här sidan för att komma till vår webb-version av artikeln på Facebook. Kommentera din åsikt under inlägget.

Källor: SVT Nyheter, LKAB