Ny organisation för expansion i Norrbotten

Raimo Pesämaa tillträder i ny roll inom CGI.

CGI satsar på nyorganisation med fokus på tillväxt och expansion i Norrbotten. Raimo Pesämaa tillträder i ny roll som ansvarig för det nybildade affärsområdet Sustainable Industries & Public som initialt består av CGIs verksamhetsorter i Norrbotten.

Detta sker som en del av CGI totala industri och hållbarhets satsningar i Skandinavien.

– Jag ser det som en naturlig utveckling av vår långsiktiga närvaro i länet som nu i år firar 35 år. Vi gör en förstärkt satsning för att möta de behov som de flertal industri investeringar skapar. Ny teknik och IT kan starkt bidra för att ge ett starkare fokus mot hållbarhet. Datadrivna lösningar, industriellt beslutstöd som ger underlag om den påverkan hela verksamheten har på miljön. Vi pratar om Sustainable Accelerators, dvs det som ger människor förutsättningar att förstå och kunna agera men också att på ett transparent sätt kunna visa produktens miljöpåverkan till anställda, kund och samhället. Lösningar som är lika intressant för industri som myndighets- och kommunverksamhet. Att ta policy och ramverk till praktisk handling och att förändringsleda, säger Raimo Pesämaa

CGI startade som ett enmans företag i IT tjänstesektorn 1976 i Kanada. CGI har nu över 76.000 medlemmar i världen på 400 kontor varav drygt 5.000 i Skandinavien . Vi är med över 30 kontor i Sverige nära våra kunder. I Norrland finns 11 kontor varav 3 i Norrbotten.

I Februari satte CGI globalt som mål att uppnå nettonoll koldioxidutsläpp 2030.

Källa: CGI

 

Small town kid chasing big dreams since 1994. • 4th place Winter X-games 2018 • Nordic Champ in FSX