De ger röst åt Kirunabor

Tommy Jensen och Johan Sandström, författare till ”Gruvans makt”. Foto: Rickard Garvare.

De forskar genom att lyssna. På så sätt har professorerna Tommy Jensen och Johan Sandström samlat och återgett Kirunabors egna röster i boken ”Gruvans makt”. Tommy Jensen, Stockholm, och Johan Sandström, Boden, är professorer i företagsekonomi. Jensen vid Stockholms universitet och Sandström vid Luleå tekniska universitet.

År 2015 inledde de en treårig studie om arbetsliv med fokus på Kiruna och gruvan. Studien baserade sig till stor del på att prata med gruvarbetare, föredetta gruvarbetare, entreprenörer, fackligt aktiva, tjänstemän och andra.

Tanken var också att få prata med ansvariga för LKAB:s ledning, men där blev det stopp. Varför?
– Det har med vem som kontrollerar studien att göra, där vi ville styra vilka vi träffar och vilka frågor vi ställer. Sedan kan alltid folk tacka nej, vilket ledningen gjorde, berättar Johan Sandström.

De båda professorerna gav trots det bakslaget inte tappt utan fortsatte sitt arbete. Jensen och Sandström ville veta om människors relation/förhållande till gruvan, sitt arbete och samhället.

Är Kirunaborna ett med devisen ”Utan gruvan – inget Kiruna”.
– Den frasen återkom ofta, även om i princip alla vi pratade med också såg problem med detta beroende.

Hur blev ni mottagna?
– Bra. Många möten har gett minnen och vänner för livet.

Trots att gruvnäringen sker med färre händer levereras mera malm. Samtidigt står entreprenörer för en påtaglig andel av bolagets anställda. Av dessa skattar många på annan ort.

Tål Kiruna det?

– Att gruvan växer medan skrivna på orten minskar är problematiskt för kommunen. Frågan växte i betydelse under studien, även hos de vi träffade, och vi ställer den i boken. Även om boken baserar sig på en studie från 2015–2017 har delar lagts till som speglar sådant som har skett senare.

Boken har fått sina första recensioner, bland annat i Norrländska Socialdemokraten (2021-10-30) där Arne Müller skrev:
”Det är med stort intresse jag läser den långa raden av intervjuer med Kirunabor – kvinnor och män, unga och gamla, LKAB-anställda och människor med andra jobb. Jämförelsen med Sara Lidmans intervjubok ’Gruva’ är uppenbar.” 

”Gruvans makt” är nominerad till utmärkelsen Årets industriarvspublikation 2021. Boken är en av nio som nominerats till utmärkelsen, där vinnaren offentliggörs den 7 december. Bakom utmärkelsen står Svenska industriminnesföreningen. I boken medverkar även animatören och filmmakaren Magnus Fredriksson, Kiruna, med tre silkscreentryck (seriegrafier).

Vilka förväntningar har ni på boken?
– Jag hoppas folk i Kiruna ser att vi försökt lyssna, men att vi också bidrar med vår berättelse. Jag hoppas även att folk i storstäderna läser den. Vi sitter alla ihop med Kiruna, avslutar Johan Sandström.