Tempohuset töms – har LKAB underskattat riskerna?

Höghuset “Tempohuset” i centrala Kiruna utryms i förtid på grund av sprickbildningar.

Trots LKAB:s försäkringar om att andra fastigheter i Kiruna C inte skulle påverkas som Postenhuset på Biblioteksgatan, måste nu Tempohuset tömmas tidigare än planerat. Boende i centrum är oroliga – och LKAB:s felaktiga prognoser väcker frågor om bolaget har underskattat riskerna med den ökade sprickbildningen. 

Den här artikeln är del 6 i Annonsbladets artikelserie om sprickbildningar i Kiruna centrum. 

Nu måste Tempohuset (Geologgatan 8) tömmas tidigare än planerat. Orsaken är omfattande sprickbildningar som påverkar byggnadens stabilitet. Det blir den andra fastigheten i centrum som töms i förväg på grund av sprickbildningar. I somras akutevakuerades Postenhuset på Biblioteksgatan. Samtidigt som Tempohuset töms slår Tyréns utredning fast att även Bolagsskolans lokaler bör utrymmas så snabbt som möjligt, då de inte bedöms vara säkra att vistas i. Intersport är en av hyresgästerna som berörs av utrymningen av Tempohuset. Utöver det påverkas tre näringsidkare, ett hushåll med långtidskontrakt och 14 hushåll med rivningskontrakt. 

Företag och vanliga hyresgäster kommer skyndsamt flytta ut från Tempohuset när det nu skall tömmas.

På grund av händelserna i somras väcktes en oro för att LKAB:s felaktiga prognoser kan leda till mer allvarliga konsekvenser än vad LKAB tidigare meddelat. Det är något Annonsbladet rapporterat om i sin artikelserie om ökade sprickbildningar i Kiruna C. Till exempel har kraftiga sprickor dokumenteras i Gidlöws Guldsmedsaffär, Pekinghuset och Snusdosan. Men i samband med evakueringen av Postenhuset försäkrade LKAB att andra byggnader inte är i fara. På grund av att Postenhuset har en annan konstruktion än övriga fastigheter i centrum menade de att det inte fanns någon anledning till oro. Den 1 juni skrev LKAB i ett pressmeddelande: “Det finns sprickbildningar även i andra fastigheter, men de är mindre. De husen skiljer sig i konstruktion och sprickorna som finns påverkar inte bärande delar.” I samma pressmeddelande citerades Siv Aidanpää Edlert från LKAB: 

– Den här fastigheten uppfördes på 1990-talet med prefabricerade betongelement, vilket skiljer sig från övriga hus i de här kvarteren. Det är en byggteknik som påverkas mer vid rörelser i marken och därför har vi bestämt oss för att flytta ut de boende som finns kvar.

Händelsen i Postenhuset skulle vara en engångsföreteelse 

Trots skillnaderna i Postenhusets konstruktion som enligt LKAB skulle göra händelsen till en engångsföreteelse, slogs det alltså i november fast att även Tempohuset behöver utrymmas tidigare. Presschef Anders Lindberg säger till NSD att de boende i huset ska flyttas så snart som möjligt, men att läget inte är akut.

– Om fastighetsexperterna som vi anlitar skulle säga att det är farligt, då skulle vi inte tveka att säga det. Nu handlar det mer om att vara på den säkra sidan. 

Samtidigt menar LKAB att det är svårt att förutse hur gruvbrytning på en kilometers djup påverkar markytan. 

– Vi kan inte utesluta att prognoserna för när områden måste avvecklas kommer att förändras, det kan då innebära att boende i nuvarande centrum måste flytta tidigare än vi har sagt hittills, säger områdeschef Magnus Backe i ett pressmeddelande. 

Nu kommer bolaget se över sina tidigare beräkningar, bland annat provborrar de vid Sporthallen, och försöker öka förståelsen för hur berggrunden påverkas av brytningen. Samtidigt har de börjat ta fram förstärkning, till exempel pelare som ska stötta bärande delar, något besökarna till Intersportbutiken kan se vid den avspärrade nedervåningen av butiken. 

I källarvåningen hos Intersport är stöttor installerade för att säkra upp.

Men näringsidkare och boende i närheten av Tempohuset verkar inte helt lugnande. Henrik Ipsen som bor granne med huset säger till NSD att han är orolig.

– Det är ganska högt och jag är lite orolig om det skulle rasa eller någonting. 

Han tycker också att LKAB behöver se över sina planer. 

– De hade nog behövt göra en ny plan för hur fort allting går, säger Ipsen till NSD. 

Johanna Ringholt, ägare av klädbutiken Centrum, uttalar sig också i NSD: 

– Men det är klart att man blir lite nervös, det verkar gå snabbare än vad man tror. Jag håller tummarna att det inte påverkar oss innan vi ska flytta. 

Maria Salonen en av de som jobbar i Pekingshuset, närmaste granne med Tempohuset känner oro över händelseutvecklingen och att allt skall rasa ihop.

Höghus kollapsade i Miami i år

Sprickor i bärande husdelar kan få allvarliga konsekvenser. Den närmsta och mest uppmärksammade händelsen i svenska medier är höghuset som rasade i Miami, USA. I juni tidigare i år kollapsade ett tolvvåningshus i Surfside, Miami, med följd av ett 20-tal personer dog och över 100 personer försvann i rasmassorna. Det som var extra anmärkningsvärt med händelsen var att ingenjörer redan tre år innan raset hade rapporterat om strukturella skador på byggnaden. Trots att skadorna var små var det viktigt att reparera dem i tid, menade ingenjörerna. Bland annat hade pelare, och balkar och väggar i parkeringshuset under huset “rikliga” sprickor. Ingenjörerna uttryckte aldrig att byggnaden kunde rasa, men underströk att renovering var nödvändigt. Byggnaden rasade precis innan renoveringen hann påbörjas. Fastighetsägarnas advokat, Kenneth S. Direktor, menade att allt hade hade kunnat hanteras annorlunda om bristerna hade bedömts som ett allvarligt hot, rapporterade Aftonbladet i juni.

Ett höghus kollapsade i Miami i juni 2021 med förödande konsekvenser.

Eftersom sprickorna som fotades till rapporten, till viss del liknar sprickor som dokumenterats i Kiruna, frågade Annonsbladet Anders Lindberg om det går att utesluta liknande risker för Tempohuset. Lindberg tycker inte att det är rimligt att jämföra höghuset i Miami med Tempohuset: 

– De experter på fastighetskonstruktion vi anlitar har inte gjort någon sådan liknelse. 

Han vill även vara tydlig med att LKAB inte bedömer situationen som akut, och att de tar det säkra före det osäkra. 

–  De experter vi anlitar bedömer fastigheternas hållfasthet och har inte sett en så snabb förändring att situationen är akut. Kontrollerna utförs löpande utifrån fastigheternas skick. Vi genomför en tidigare utflyttning för att garantera säkerheten, säger Lindberg till Annonsbladet. 

Annonsbladet kommer fortsätta att bevaka dessa frågor, och försöka ge Kirunaborna information om händelseutvecklingen kring sprickbildningen. Till exempel finns frågetecken kring ett annat höghus i centrum med dokumenterade sprickor – Snusdosan där prognosen i nuläget oklar.

Källor: LKAB, NSD, Aftonbladet, Expressen, SVT Nyheter Norrbotten

Tidslinje – Annonsbladets artikelserie om sprickbildning i Kiruna C: 

6 juni 2021 

Fastigheten på Biblioteksgatan i centrala Kiruna har omfattande sprickbildning på grund av LKAB:s gruvbrytning.

Hyresgästerna evakueras akut – omfattande gruvsprickbildningar är orsaken

Sprickbildningarna har och kommer påverka Kiruna C under den närmaste åren. Men takten verkar vara snabbare än man tidigare angett. Nu är det en stor fastighet på Biblioteksgatan i Kiruna som drabbats akut. Huset köptes av LKAB 2017 och nu töms byggnaden på hyresgäster eftersom sprickbildningen i fastigheten bedöms ha blivit för omfattande.

Birgitta Olofsson och Linnea Hansson jobbar på ett företag butiksplanet och för dem kom beskedet som en total överraskning tisdag 1 juni .

– Vi hade ingen aning om det här. Det kom ett brev i brevlådan om att vi måste flytta, säger Birgitta Olofsson som driver ett företag på bottenplan till SVT Norrbotten.

http://gratistidning.com/kiruna/2021/06/06/hyresgasterna-evakueras-akut-omfattande-gruvsprickbildningar-ar-orsaken/

……………………

15 juni, 2021

Fler fastigheter i centrala Kiruna har omfattande sprickbildningar på grund av LKAB:s gruvbrytning.

Oro för sprickbildningar i centrum: “vilka fler fastigheter riskerar att drabbas?”

I början av juni kom beskedet att hyresgästerna i Provtagaren 20 på Biblioteksgatan måste evakueras akut på grund av omfattande sprickbildningar i huskroppen. LKAB får en tuff utmaning att på kort tid hitta ersättningsbostäder till alla 36 hushåll som måste flytta från det sprickande huset.

LKAB menar att det inte finns skäl till oro eftersom övriga byggnader i centrum är konstruerade på andra sätt än Provtagaren 20, men boende i Kiruna och näringsidkare i centrum är inte helt lugnande av deras förklaringar. 

Jari Annanperä, fastighetsägare och näringsidkare i centrum berättar om sin oro.

– Det känns olustigt att höra om det akuta läget på Biblioteksgatan. Vi har också upptäckt sprickor i Landströmshuset och jag vet att det finns stora sprickor i Snusdosan och andra fastigheter. Finns det en garanti att detta inte är en säkerhetsrisk för alla i centrum? Vilka fler fastigheter riskerar att drabbas? 

http://gratistidning.com/kiruna/2021/06/15/oro-for-sprickbildningar-i-centrum-vilka-fler-fastigheter-riskerar-att-drabbas/

………

20 juni, 2021

Centrala Kiruna har omfattande sprickbildningar på grund av LKAB:s gruvbrytning. Ett jätteskalv inträffade 14 juni i år med magnitud på 1.6.

Nya stora skakningar i Kiruna – ett år efter det historiska jätteskalvet

Drygt ett år efter det historiska gruvskalvet skakades Kiruna rejält igen. Den 14 juni rapporterade LKAB in en ny seismisk händelse med en magnitud på 1,6. Reaktionerna på de ökade skalven och akut-evakueringen på Biblioteksgatan syns inte minst på sociala medier och vittnar om en oro för gruvbrytningens ökade konsekvenser. 

Den 14 juni skakade det till rejält i Kiruna. Klockan 18.59 inträffade en seismisk händelse i malmkroppen i block 34. Magnituden mättes upp till 1,6, rapporterar LKAB. Den senaste seismiska aktiviteten väcker i samband med den akuta evakueringen av Provtagaren 20 på Biblioteksgatan oro för gruvbrytningens ökade påverkan. På sociala medier delade många Kirunabor med sig av sina upplevelser av skakningarna.

http://gratistidning.com/kiruna/2021/06/20/nya-stora-skakningar-i-kiruna-ett-ar-efter-det-historiska-jatteskalvet/

………

22 juni, 2021

Karl Anders Ramström från Landströms Kök och Bar visar att huset antingen höjt sig eller att trottoaren sjunkit mer än 15 centimeter. Han visar även håligheter i marken runt huset.

Kirunabornas rädsla för LKAB:s påverkan – vill inte bli det nya Malmberget

Den akuta evakueringen på Biblioteksgatan, rapporter om fler sprickbildningar och allt kraftigare skalv gör Kirunaborna rädda att stadsomvandlingen allt mer liknar situationen i Malmberget. LKAB ställs inför hård press att garantera trygghet och inlösning av kvarvarande fastigheter ett år innan den planerade flytten av handeln till nya centrumkärnan. 

Inga-Lill Vindebro arbetar på Gidlöws Guldsmedsaffär, butiken som ligger vägg i vägg med Landströms Kök & Bar mitt i centrum. Hon märker att husgrunden sjunker allt djupare och har dokumenterat flera sprickor och förändringar på fastigheten. I samband med evakueringen på Biblioteksgatan, några hundra meter från Gidlöws Guld, känner Inga-Lill en växande oro för vad som kommer hända med fastigheten – inte minst för sina kunders säkerhet.

– Jag är givetvis rädd för håligheterna i trottoaren. Jag eller någon kund kan ramla och komma till skada. Håligheterna blir bara värre och värre, och jag är orolig att någon skall skada sig om marken ger efter.

Inga-Lill lämnade redan 2015 in en orosanmälan till LKAB med anledningen av sprickbildningarna och förändringarna på och runt fastigheten, men LKAB har inte åtgärdat problemen.

http://gratistidning.com/kiruna/2021/06/22/kirunabornas-radsla-for-lkabs-paverkan-vill-inte-bli-det-nya-malmberget/

………

23 augusti, 2021

Pekinghuset uppfördes 1922 på Meschplan och i anslutning till den gamla (nu rivna) Centralskolan.

LKAB ansöker om expropriering av Pekinghuset

LKAB har inte kommit överens med samtliga fastighetsägare i Kiruna C, och väljer nu en annan väg. Gruvbolaget har skickat in en ansökan om expropriering av Pekinghuset. Ärendet ska behandlas av Bergsstaten under hösten, men fastighetsägarna fick endast två veckor att komma med synpunkter i frågan. 

–  Nu har vi lite mer tid på oss. Men hela processen har känts väldigt olustig. Att först inte hört något från LKAB under så lång tid för att sedan förväntas svara väldigt snabbt. Dessutom känns det oroväckande med de sprickbildningar som vi ser i och kring fastigheten. Inte minst med tanke på det som hände på Biblioteksgatan innan sommaren, berättar PO Olofsson.

http://gratistidning.com/kiruna/2021/08/23/lkab-ansoker-om-expropriering-av-pekinghuset/