Hjälp till med utvecklingen av våra fritidsanläggningar! Svara på de korta enkät…

Hjälp till med utvecklingen av våra fritidsanläggningar! Svara på de korta enkätundersökningarna om sporthallen, Luossavaarabacken, Lombia ishall/fotbollsplan och Matojärvi ishall samt utomhusanläggningar på Kiruna.se.🤩

Hur uppfattar du anläggningarna? Vad kan vi förbättra?

Gå in på Kiruna.se för att komma till enkätundersökningarna.

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot kirunakommun

Källa: Kiruna kommun, Kiruna