Med anledning av att Visioner: i norr drar igång på riktigt idag så bjuder vi på…

Med anledning av att Visioner: i norr drar igång på riktigt idag så bjuder vi på fina bilder från Tuolluvaara Gruvaktiebolags (TGA) historia.🤩

TGA-området är utvalt som fokusområde för det kreativa team som ska arbeta med framtidsvisioner i Kiruna med frågeställningen ”Hur blir det nedlagda gruvområdet Tuolluvaara tillgängligt och ett naturligt tillägg till den nya stadskärnan?”

Visioner: i norr är en del av Rådet för hållbara städers arbete och görs i enlighet med EU:s initiativ New European Bauhaus. Inom projektet har elva team bestående av några av Sveriges främsta arkitekter, konstnärer och designers valts ut för att skissa på framtidens livsmiljöer tillsammans med Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå kommuner.

Visste ni att TGA med sin historiska koppling med först linbana och sen järnväg till Kiruna har varit viktig för nya Kirunas utformning? Den långsmala stadsparken följer den gamla banvallen och längs ena sidan av stadsparken går Linbanevägen.

Läs mer om projektet på Kiruna.se
Trevlig helg!

Bild 1-3: Bilder från invigningen av bansträckningen mellan Kiruna C och Tuolluvaara 12 september 1958. Foto: Järnvägsmuseet.
Bild 4: Man vid en bil längs Linebanevägen med utsikt mot gruvlavarna. Foto: Gullers, Nordiska museet.
Bild 5-6: Linbanan på väg mot Kiruna samt malmlastare 1941. Foto: Vilsson, Tekniska museet.
Bild 7: Äldre bild från gruvans ursprungliga utseende. Foto: Tekniska museet.

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot

Källa: Kiruna kommun, Kiruna