Hej! Är det dig vi söker till ett vikariat som omsorgsassistent hos oss på Resur…

Hej! Är det dig vi söker till ett vikariat som omsorgsassistent hos oss på Resurscenter?Vikariatet är på sex månader med tillträde från 22 augusti 2022.

Som handledare i dagverksamhet har du tillsammans med övrig personal det pedagogiska ansvaret över den dagliga verksamheten där vi strävar efter att ge människor med funktionsvariationer en meningsfull sysselsättning.

På Resurscenter arbetar vi med fysiska, psykiska och sociala färdigheter i vardagliga aktiviteter på individnivå. Individen ska också ha möjlighet att uppleva saker som ökar deras välbefinnande och främjar utvecklingen. Exempel på aktiviteter som erbjuds är bland annat sinnesträning, taktil stimulering, ADL-träning, musik, data, färg och form samt aktiviteter i handledargrupp på extern arbetsplats.

Läs mer om tjänsten och skicka in din ansökan på kiruna.se/ledigajobb

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot kirunakommun

Källa: Kiruna kommun, Kiruna