Bergsstatens exproprieringsbeslut gällande Peking-huset överklagas till Mark- och miljödomstolen

Paradbyggnaden Pekinghuset från 1922 på Meschplan i Kiruna. Bergsstaten beslutar i frågor om minerallagen och exproprieringar.

LKAB har sökt markanvisning hos Bergsstaten för fortsatt gruvbrytning i Kiruna i juni 2020. Uppgörelser har gjorts med de flesta fastighetsägare i det berörda området men inte med Peking-huset, där LKAB ansökte om expropriering till Bergsstaten att besluta om marken ska överlåtas till gruvbrytning trots avsaknad av överenskommelse mellan parterna. Beslutet med ersättningsnivåer togs av Bergsstaten i juni 2022 men är nu överklagat till Mark- och miljödomstolen av fastighetsägarna.

LKAB skickade in en markanvisningsansökan till Bergsstaten för fortsatt gruvbrytning i juni 2020. Det var kopplat till att mark i Kiruna C, området Gruvstadspark 1 samt delar av GP2 behövde tas i anspråk på grund av gruvbrytningens utbredning. Det berörda området innefattar sammanlagt 30 fastigheter med lagfarna ägare, där LKAB söker överenskommelser med alla berörda.

LKAB misslyckades med att komma överens med alla fastighetsägare. En av dem är Peking-huset på Geologgatan 7 där LKAB ansökte om expropriering hos Bergsstaten att besluta om övertagande och ersättningsnivå samt om marken ska överlåtas till gruvbrytning trots avsaknad av överenskommelse mellan parterna. Sammanträde mellan parterna och Bergsstaten ägde rum i juni 2022 och beslutet presenterades i augusti 2022. 

Svenska Civildatalogerna, som äger Peking-huset och driver Kiruna Annonsblad och andra gratistidningar i Norrbotten och på Gotland har överklagat Bergsstatens beslut till Mark- och miljödomstolen.

– Vi är nöjda med beslutet då vi ser att våra konsulters värderingar har varit på rätt nivåer. Beslutet från Bergsstaten medger en ersättning som är tre gånger större än det budet vi fick från LKAB från början. Vi har inte upplevt det som några förhandlingar utan det har varit LKAB som försökt diktera villkoren, förklarar Per-Ola Olofsson på Svenska Civildatalogerna.

LKAB har under flera år haft kontakt med alla berörda fastighetsägare i området och löst in nästan alla. På frågan om man man inte är omedgörlig då de flesta fastigheter i Kiruna C är inlösta och LKAB hävdar att de har lyckats bra med 99 % av dem svarar Olofsson: 

– Vi har anlitat sakkunniga kring detta då vi själva varken haft kunskapen eller tiden då vi måste fokusera på vår kärnverksamhet. Vi vet också att många är missnöjda eller har känt sig pressade till sina uppgörelser med LKAB. Det är nog snarare så att det är 99 % av dem som inte är nöjda med sin uppgörelse.

Överklagan till Mark- och miljödomstolen

Överklagan av Bergsstatens beslut är inskickat till Mark- och miljödomstolen och kommer tas upp under hösten.

– Det är några punkter vi tagit upp i överklagan, bland annat handlar det om nivån på ersättning för de extra kostnader vi kommer få då detta ärende dragit ut på tiden så länge att vi inte kommer hinna hitta nya lokaler direkt och samtidigt garantera driften utan avbrott i tidningsproduktionen. Dessutom känns det oroväckande med de sprickbildningar som vi ser i och kring fastigheten. Inte minst med tanke på det akutevakueringar som gjorts i fastigheterna runt Peking-huset. Vi har varit bakbundna och fast i en rävsax under många år men nu hoppas vi på en bra lösning, avslutar PO Olofsson.

Senast juni 2023 skall verksamheten vara utrymd enligt Bergsstatens beslut. Peking-huset skall bevaras och flyttas till Kirunas nya centrum.