Copperstone Resources och GreenIron H2 i Vinnova-samarbete kring metallutbyten med begränsad miljöpåverkan

Copperstone satsar på fossilfri process. Foto: Copperstone Resources.

Copperstone Resources AB (publ) och GreenIron H2 AB startar ett gemensamt utvecklingsprojekt, baserat på GreenIrons fossilfria reduktionsprocess och Copperstones framtida biproduktflöden från planerad koppar- och magnetitbrytning. Projektet avser att optimera materialhanteringen såväl före som efter GreenIrons processCopperstone kommer att bidra med  materialhantering samt analyser och GreenIron bidrar med en fossilfri process som ska reducera metalloxider till metaller.

Projektet, som stöds av Vinnova med 17 MSEK, ska öka förståelsen kring processen i sig liksom de olika processteg som finns före och efter själva reduktionsprocessen. I detta ingår också att GreenIron kommer att bygga en fullskalig demonstrationsanläggning.

GreenIron har en unik process för reduktion av olika metaller som, till skillnad mot dagens konventionella processer, är helt fossilfri och verkar vid betydligt lägre temperatur, är ljudlös, energieffektiv och den enda restprodukten är vatten.

– Det är väldigt intressant för Copperstone att få arbeta med GreenIron i detta projekt. Deras fossilfria teknik har potential att öka våra utbyten och samtidigt minska vår miljöpåverkan genom att maximalt utnyttja eventuella biproduktsflöden från den kommande gruvverksamheten, säger Copperstones anrikningschef Tove Thelin Täckdal.

– Det är verkligen inspirerande för oss på GreenIron att få arbeta tillsammans med Copperstone. Deras kompetens kring för- och efterbearbetning av material kommer betyda mycket för GreenIrons fortsatta arbete. GreenIrons metod har stor potential att minska CO2 utsläppen kraftigt. Vi tror att samarbetet med Copperstone kommer hjälpa oss att nå våra mål snabbare, säger GreenIrons VD Edward Murray.

Källa: Copperstone Resources