Home News Allmänt Mannen bakom nya Kiruna

Mannen bakom nya Kiruna

0
Mannen bakom nya Kiruna
Publicerades den 30 okt. 2014

Göran Cars, professor i samhällsplanering vid KTH i Stockholm.
Som huvudansvarig för planeringen av en helt ny stad för 20 000 människor har Göran Cars fått ett unikt drömuppdrag för de flesta stadsplanerare. Han menar att nyckeln för att skapa en trivsam stad för Kirunaborna, nu när deras gamla stad måste bereda plats för järnmalmsgruvans expansion, är att lyssna på deras önskemål om till exempel levande torg, trånga köpgator och en integrerad stad som är lätt att röra sig i. ”Rom är inte en helt dum jämförelse”, förklarar Göran Cars och berättar hur delegationer från hela världen redan börjat åka till denna utpost i norra Sverige. ”Och det kommer bara att bli fler!” slår han fast.
I samtalet med Fjärde Uppgiften beskriver Göran Cars vidare vilka trender som är tydliga bland stadsplanerare idag, som att blanda olika hustyper, skapa oregelbundenhet och platser för möten. Men också att låta kultur få en viktig roll i staden. Flera omtalat trista städer har vänt utvecklingen till något positivt mycket tack vare modern stadsplanering där kulturen fått en stor plats. Här finns kända exempel som Malmö och Norrköping, men också kanske lite mer oväntat…kuststaden Örnsköldsvik.

Video/Youtube Fjärde Uppgiften