Home News Allmänt Minnesskylt försvunnen

Minnesskylt försvunnen

0
Minnesskylt försvunnen
Foto: Kiruna kommun

Kulturvärde från järnvägsstationen på vift

En skylt har försvunnit från gamla järnvägsstationen. 
  – Skylten är en av de historiska föremål från järnvägsstationen som Kiruna kommun vill bevara, säger ClaraNyström, kommunantikvarie vid Kiruna kommun.


Förberedelsen inför nedmonteringen av Kirunas gamla järnvägsstation började i början av mars. Någon gång i slutet av samma månad försvann skylten som är en byggnadsminnesplakett. Den satt fast vid ingången till stationshuset, på östra sidan av järnvägsstationen.

Den, tillsammans med andra föremål, ville Kiruna kommun ta hand om innan stationsområdet rivs.

–Vi har pekat ut ett antal föremål i och kring järnvägsstationen som historiskt viktiga och sådant som vi antingen vill bevara i kommunens museieföremålsarkiv eller som vi vill återbruka, säger Clara Nyström.

Förutom minnesplaketten vill kommunen bevara armaturer, smidesdetaljer, vindflöjel med årtal och ytterligare skyltar.

– En stor del av detaljerna från stationshuset tycker vi är möjliga att återanvända, de är gjorda i gedigna, fina material. Helst vill vi att de sätts in i sitt sammanhang i, till exempel, en ny stationsbyggnad eller ett resecenter.

Kulturvärden är mycket viktigt att beakta i stadsomvandlingen.

– De kan hjälpa människor att skapa minnesbilder från det gamla Kiruna och ur en hållbarhetssynpunkt vill vi gärna återbruka det som går att återanvända, säger Clara Nyström.

Var skylten kan ha tagit vägen har kommunen ingen aning om men man hoppas att den kommer tillbaka.

– Om någon råkat få med sig den får man gärna lämna in den till kommunen, det går bara att vara anonym. Har man upplysningar om var den kan ha tagit vägen får man gärna höra av sig till mig, säger Clara Nyström.

– Om skylten inte dyker upp, får vi fundera på hur vi ska gå vidare med detta.

Fakta: Kiruna järnvägsstation uppfördes 1915. Järnvägsstationen skyddades tidigare som byggnadsminne, men på grund av stadsomvandlingen
är skyddet nu borttaget.


Kulturvärde
är en sammanfattande benämning för vad som i en fysisk miljö bedöms som värdefullt ur kulturhistoriskt, estetiskt och socialt hänseende.

Clara Nyström är kommunantikvarie vid Kiruna kommun.
Du når Clara via Kiruna kommuns telefonväxel:
0980-70 000 eller via E-post:clara.nystrom@kiruna.se


Text:
Petra Sternlund

Så här ser skylten som försvunnit ut. Foto: Kiruna kommun