Home News Natur & Fritid 2 200 nya ledskyltar

2 200 nya ledskyltar

0
2 200 nya ledskyltar
Länsstyrelsen arbetar för fullt med att byta ut gamla ledskyltar mot nya. Fler skyltar kommer också att monteras, för att öka säkerheten och tydligheten för besökarna

​Skyltningen längs det statliga ledsystemet i fjällen har länge varit i behov av upprustning. Skyltarna har varit slitna och sett olika ut längs fjällkedjan. Arbetet pågår nu för fullt i Norrbottens län.

– Totalt ska 2 200 nya skyltar sättas upp i länet och tio personer jobbar med detta, berättar Ivar Palo, Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Förutom nya ledskyltar arbetar Länsstyrelsen sedan 2016 med att rusta upp vindskydden längs de statliga lederna och att rusta upp vinterledernas kryssmarkeringar. Till sommaren fortsätter arbetet med upprustning av sommarleder och broar.

Pengarna kommer från Naturvårdsverket och ingår i den stora satsning regeringen gör på värdefull  natur och friluftsliv. Naturvårdsverket har också tagit fram en skyltmanual för de nya skyltarna. Manualen vänder sig till alla som har behov av att sätta upp vägvisning i fjällen, även privata aktörer, skoterklubbar med flera.