Home News Natur & Fritid Torneälven dammsugs på fiskägg

Torneälven dammsugs på fiskägg

0
Torneälven dammsugs på fiskägg

Vilka miljöer är viktiga för de olika fiskarternas reproduktion? Den frågan vill Länsstyrelsen ha svar på. Därför dammsugs älvarnas bottnar på fiskägg.

– Vi fokuserar i första hand på att kartlägga sikens lekområden men vår förhoppning är att vi ska kunna använda metoden även för andra fiskarter framöver. Forskningen har under lång tid fokuserats på att öka kunskapen om fiskarter såsom lax och öring, medan kunskapen om sikens och många andra fiskarters behov har förblivit mindre känd, säger Andreas Broman vid länsstyrelsernas fiskeutredningsgrupp.

Länsstyrelsen i Norrbottens län är en viktig aktör i förvaltningen av fiskbestånden i länet och det är Havs- och Vattenmyndigheten som reglerar fisket i sina föreskrifter.
– I vårt förvaltningsuppdrag behöver vi ta hänsyn till många olika faktorer. Ju mer kunskap det finns om fisket och fiskarternas behov, desto effektivare kan förvaltningen bli, säger Broman.

Arbetet med att kartlägga sikens lekområden ingår i projekten “Kustmynnande vattendrag – metodutveckling och restaurering”, som berör Alterälven och Råneälven, samt Tornedalens sommarsik och “Kustmynnande vattendrag – Natur och miljö”, som berör Torneälven.

Projekten pågår till 2018 respektive 2020 och är finansierade av Havs- och Vattenmyndigheten samt Interreg Nord. Projekten sker i samarbete med Finlands naturresursinstitut, LUKE, samt Närings-, trafik- och miljöcentralen.

Källa: Länsstyrelsen Norrbotten