Home News Näringsliv Kiruna Wagon tar hem stororder på bandtransportörer till LKAB

Kiruna Wagon tar hem stororder på bandtransportörer till LKAB

0
Kiruna Wagon tar hem stororder på bandtransportörer till LKAB
Bengt Bolsöy, projektledare Kiruna Wagon, tillsammans med verkstadschef Robert Stålnacke framför portarna till Kiruna Wagons verkstad. Under projektet kommer två portar att byggas om till en stor, anpassad till storleken på modulerna som byggs till LKAB:s bandtransportörer.

Kiruna Wagon har fått förtroendet att i en totalentreprenad leverera en ny bandgång som innehåller fyra nya bandtransportörer till långlinjerna i LKAB:s sovringsverk i Kiruna.

  – Vi valde Kiruna Wagon som samarbetspartner för detta omfattande och komplexa projekt eftersom vi har väldigt goda samarbetserfarenheter från tidigare projekt. Det är ett välstrukturerat företag med hög teknisk kompetens och att Kiruna Wagon dessutom är väl införstådda med LKAB:s rutiner för SAK-verken (sovring, anrikning, kulsinterverk) är givetvis en stor fördel, säger Nils-Erik Strömbäck, projektledare vid LKAB.

Bandtransportörerna som ska bytas ut på en 170-meterssträcka ingår i den kritiska delen av processkedjan i Kirunagruvan, den så kallade röda linjen, som måste vara igång i stort sett dygnet runt för att LKAB ska nå sitt mål om 37 miljoner ton färdiga malmprodukter per år. En avgörande del i projektet är därför att bytet genomförs under ett mycket kort produktionsuppehåll. För att stoppet ska bli så kort som möjligt byggs bandtransportörerna i stora moduler i Kiruna Wagons rymliga verkstad, där man kommer att slå ihop två portar till en stor för att anpassa sig till storleken på delarna.

  – Vi har både personalen och lokalerna för att bedriva stora projekt som också innefattar stora komponenter, säger Fredrik Kangas, vd på Kiruna Wagon, och betonar samtidigt att uppdraget är ett bra exempel på Kiruna Wagons bredd.

Vid sidan om tillverkningen av malmvagnar levererar Kiruna Wagon andra typer av stora och tunga stålkonstruktioner. Det är ett naturligt komplement till vagnstillverkningen och man är van att möta de strängaste krav som ställs inom modern stålbyggnadsteknik.

  – Vår egen nischprodukt är malmvagnar, men för att trygga en långsiktig utveckling i den cykliska gruvbranschen har vi fortlöpande utvecklat och underhållit en avdelning för andra typer av tillverkningsprojekt. I detta fall är projektet också i linje med vår vision om att i framtiden vara en systemleverantör för transporter av malm och andra torra bulkmaterial, hela vägen från gruva till båt, avslutar Fredrik Kangas.

Kiruna Wagon utvecklar och säljer såväl malmvagnar som tillhörande lossningsstationer och gruvindustrin efterfrågar just sådana helhetslösningar. Företaget utvecklas nu mot att leverera hela lossningsterminaler där just bandtranportörer ofta är en viktig del i kedjan.

Totalentreprenaden för LKAB är ett bra exempel på hur Kiruna Wagon tar sig an ett anläggningsprojekt med tillverkning, montage och samordning on site. Projektet omfattar ca 600 ton stål och inleds omgående.