Home News Allmänt Hjälp dina medmänniskor

Hjälp dina medmänniskor

0
Hjälp dina medmänniskor

Brottsofferjouren Luleå är en ideell -organisation som arbetar med att -hjälpa brottsutsatta, vittnen och -anhöriga. En viktig del av vår verksamhet är att stötta personer som ska på rättegång.

Att bli kallad till rättegång kan kännas både nervöst och skrämmande. Det kan uppstå många frågor. Vilka personer kommer att vara där? Kommer jag att möta den misstänkte? Var kommer jag att sitta? Vad förväntas av mig?

Brottsofferjouren har ideella vittnesstöd som finns på plats innan rättegången startar. ­Vittnesstödet kan svara på frågor, informera om hur rättegången går till, hjälpa med praktiska saker och framförallt finnas där som en god lyssnare och medmänniska.

Brottsoffermyndig­heten har på uppdrag av regeringen det nationella ansvaret för vittnesstödsverksamheten. Den dagliga verksamheten sköts av ­lokala brotts­offerjourer, där ­Brottsofferjouren ­Luleå är en av dessa.

Att arbeta ideellt som vittnesstöd innebär att man har några uppdrag i månaden på den ort där man bor. Innan man kan ta uppdrag går man en utbildning via Brotts­offerjouren Luleå och ­sedan gör man praktik med ett erfaret vittnesstöd. Vi har även regelbundna träffar med alla vittnesstöd där man får chans till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Man gör en viktig insats samtidigt som man får gemenskap, utveckling och nya bekantskaper. Uppdragen sker dagtid och kan därför passa när man är pensionär, student eller har ett arbete som är flexibelt. Vi söker just nu vittnesstöd till Kiruna och Luleå och vi kommer att hålla en grundutbildning vecka 22. Om du är intresserad och vill veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lulea.boj.se eller 0920-104 13.

Källa: Brottsofferjouren Luleå