Home Locals Kiruna Golf 400 medlemmar i Kiruna Golfklubb har panik – hela verksamheten är hotad

400 medlemmar i Kiruna Golfklubb har panik – hela verksamheten är hotad

0
400 medlemmar i Kiruna Golfklubb har panik – hela verksamheten är hotad
Kiruna golfbana kommer att hamna invid Kirunas nya centrum och delar av banan påverkas av den nya dragningen av E10:an.

Väg E10 kommer att dras över delar av Kiruna golfbana och nu börjar tiden rinna ut för att kunna bedriva verksamhet när befintliga delarna snart inte längre kan användas och det finns ingen besked för hur och när detta skall ersättas. Föreningen har begärt att få till stånd ett möte med Kiruna kommun och få klarhet i hur man skall lösa i första hand nytt klubbhus, drivingrange och övningsområde innan säsongen kör igång nästa år 2018.

Tidningen Svensk Golf uppmärksammade nyligen just denna problematik i en artikel med golfbanan som hamnat i kläm när E10:an dras om över flera golfhål, träningsområde och klubbhus. Kiruna GK fick under det senaste samrådsmöte med Trafikverket ytterligare ett datum nämligen att arbetet med nya E10:an påbörjas i september 2018.

Pia Kyrö, ordförande Kiruna Golfklubb känner sig oroad och vill få besked gällande nästa säsong.

– Så det brinner i knutarna och vi väntar på besked från kommunen angående kompensation. Bygga nya hål tar lång tid och så ska vi ha ett klubbhus som fungerar. Det här måste ju starta redan nu om vi ska kunna bedriva verksamhet till säsongen 2018, sa Pia Kyrö, ordförande i Kiruna GK, till Svenskgolf.se.

Klubbhus, övningsområde och tre hål påverkas

Kiruna står inför enorma förändringar då staden på grund av den utökade gruvdriften och den instabilitet i berggrunden detta medför tvingas förskjutas i östlig riktning. Då nya infrastrukturella lösningar är ett måste får detta direkta konsekvenser för Kirunas golfbana. Väg E10 kommer att få en ny dragning som skär genom den befintliga golfanläggningens sydvästra hörn. Dragningen har en direkt påverkan på klubbhusområdet, drivingrange korthålsbana och övningsområde, samt på tre hål.

Nu är det panik bland medlemmarna

Pia Kyrö och medlemmarna i Kiruna Goflklubb börjar nu få panik och kräver att man försöker att hitta en lösning som i stora drag finns färdig i en förstudie bekostad av LKAB gjordes hösten 2013 av golfarkitekten Peter Chamberlain och Temagruppen. Där beskrivs hur man under tre år gör omställning från befintlig anläggning till den nya och under tiden kan bedriva verksamheten i klubben. Problemet enligt Kiruna GK verkar vara att ingen vet vem som är ansvarig att genomföra detta och dialogen med klubben i princip har avstannat.

– Klubbhus, drivingrange och övningsområde är helt nödvändigt för oss för att kunna bedriva verksamhet. Prio ligger på detta samtidigt som ersättningshålen också måste påbörjas för att kunna bli spelklara från 2018 till 2020, berättar Pia Kyrö.

Kirunas golfbana ligger i anslutning till den nedlagda gruvan i Tuollavaara. Här aktiviteter från Golf CAMP som lockar många ungdomar i början av sommaren.

Långbänk

– Redan 2013 började diskussionen om hur och när vi måste flytta och nu märker vi att vi tappar medlemmar och sponsorer som inte får några klara besked. Det är frusterande när vi märker att golfen ökar i Sverige och även i Kiruna där vi har rekordantal som anmält sig till nybörjarkurserna. Dessutom har vi en viktig ungdomsverksamhet i föreningen, fortsätter Kyrö.

Paul “Palle” Elenius är greenkeeper på Kiruna Golfklubb – “det tar lång tid att bygga nya golfhål.”

Ersätta golfhål är ingen lek

Paul Elenius som är greenkeeper på Kiruna golfbana förklarar att det tar mycket längre tid att ersätta ett golfhål mot t ex byggnader eller andra typer av anläggningar.

– När man bygger ett nytt golfhål tar det ofta minst två år innan det blir spelbart, framför allt i vår klimatzon där det inte växer lika bra som i södra Sverige. Först skall golfhålen anläggas och markbearbetas med rätt massor och jord. Efter det görs insådd och arbete under två år för att få till ett bra golfhål så det gäller att ha ordentlig framförhållning i planeringen, berättar Paul Elenius.

Källa: Kiruna Golfklubb