Home News Stadsflytten Tidplanen för nya centrum

Tidplanen för nya centrum

0
Tidplanen för nya centrum
Alla etapper i tidplanen sammanslagna.

Nu har kommunkoncernen tagit fram en byggtidplan för nytt centrum för de närmaste sju åren fram till år 2024.

Kiruna kommunkoncern har under flera år förberett en ny stadskärna öster om nuvarande centrum. Kommunen har genomfört markarbeten och infrastruktur, detaljplan för nya centrum är klar och dragningen av E10an bestämd. Förutsättningarna är klara för att påbörja byggprojekten.

1. Byggstart kommunala projekt 2017 – 2018
Ny räddningstjänst. Upphandling läggs ut i mitten av maj och byggnationer beräknas påbörjas under hösten 2017.
Bostadsprojekt på gamla skjutbanan.
Villatomter tas fram i anslutning till gamla skjutbanan.
Arbete med nytt resecentra.
Kvarter 1, Kirunabostäders projekt. Beräknad byggstart mars 2018. Innehåller 60 lägenheter, 1500 m² kontor, 1500 m² restaurang och handel, p-hus.
Kvarter 5 Kulturhus/Folkets Hus, kommunens projekt, byggstart 2018.

2. Byggstart år 2018 inflyttning 2020
Kvarter 2, Long-stay hotell, bostäder
Kvarter 3, bostäder
Kvarter 4, bostäder
Kvarter 10, hotell

3. Byggstart år 2020 inflyttning 2022
Kvarter 6, hotell, kontor, bostäder
Kvarter 7, bostäder, handel
Kvarter 8, handel, kontor, bostäder
Kvarter 9, handel, kontor, bostäder
Volymhandel
Nytt badhus

4. Byggstart år 2022 inflyttning 2024
Gymnasieskola, grundskola, bostäder i kvarter 11 och 12

Källa: Kiruna Kommun, www.kiruna.se