Landsbygden får bredband

När de tre företagen har genomfört pågående och planerade utbyggnader fram till 2020 kommer 98 procent av Luleåborna ha tillgång till bredbandsfiber. De återstående två procenten utgörs av glest liggande fastigheter och skärgården. För dessa områden ska även Lunet med stöd av kommunen vara drivande till att boende får tillgång till bredband i den form som är möjlig.

Utbyggnaden pågår

IP Only har i och med första spadtaget i Hollsvattnet i måndags påbörjat utbyggnad i kommunens södra landsbygd, Råneå älvdal samt Bjurådalen vilket ska vara färdigt till sommaren 2020.

Telia började utbyggnaden av bredband i Vitådalen, Hertsölandet, Persön och Börjeslandet under 2018 men på grund av att entreprenören Jämtfiber försattes i konkurs i vintras är fortsättningen i dagsläget osäker.

Kommunens stadsnät Lunet förtätar i både stadsbygden och landsbygden. Kommunen arbetar själva med utbyggnad av Mörön och landsbygden däromkring.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/specialsidor/rss.4.507f45bf161703c67d92f7aa.htmlKälla: vartlulea.se Luleå kommun