“Jag vill vara den jag är”

Det stora bordet i lokalen är uppdukat med fika och cernitlera för den som känner för att kreera. Det är pyssel på schemat. Runt bordet sitter ungdomarna och pratar tillsammans med fritidsledaren Anna Timfält och Sofia Furberg från RFSL. Det är en trygg och avslappnad stämning. Skratt och humor blandas med allvar och eftertänksamhet. Ungdomarna berättar om att komma ut, om svårigheter att bli accepterad för den man är, att inte bli tagen på allvar, att bli ifrågasatt av vuxna som inte förstår eller vill förstå.

– Man blir satt i ett fack. Jag vill ju bara vara den jag är, säger Phil.

Här på Regnbågscaféet har de fått nya vänner och de är helt överens om hur viktigt det är att få umgås och prata med personer som förstår och accepterar en för den man är.

Trygg mötesplats

För drygt ett år sedan fick Ung i Luleå, som bland annat ansvarar för kommunens fritidsgårdar,
100 000 kronor i folkhälsomedel för att tillsammans med RFSL driva Regnbågscaféet under ett år.

– Vi ville skapa en trygg, neutral och inspirerande mötesplats, säger Anna Timfält från Ung i Luleå.

Det centrala läget är viktigt för att det ska vara enkelt och tillgängligt för alla som vill komma. Mötesplatsen har haft öppet två dagar i månaden men nu är projekttiden över och Regnbågscaféet har sin avlutning i samband med Luleå Pride då två diskon kommer att arrangeras, Silent disko i Stadsparken på fredag och disko på Ebeneser under lördagen.

Nu planerar RFSL tillsammans med Ungdomsmottagningen och Region Norrbotten att även fortsättningsvis erbjuda unga hbtq personer en trygg mötesplats. Verksamheten finansieras via bidrag från socialstyrelsen.

– Den här typen av mötesplats behövs, den är viktig, säger Sofia Furberg som är styrelseledamot i RFSL Luleå.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/specialsidor/rss.4.507f45bf161703c67d92f7aa.htmlKälla: vartlulea.se Luleå kommun