Varmt, kallt, socialt: Luleås folkbad förr

Lång väntan på modernt varmbadhus

Frågan om ett modernt badhus diskuterades i stadsfullmäktige under lång tid, från 1920-talet och framåt. Man hänvisade bl a till det finska bastubadandet och pekade på behovet av varmvattenbassäng, främjandet av folkhälsa och simkunnighet. Men det skulle dröja länge innan Luleå fick sitt varmbadhus. För höga kostnader var den huvudsakliga orsaken.

Inte förrän efter den ekonomiska uppgången efter andra världskriget, NJA:s etablering 1940 och satsningen på två militära flygförband, F21 och LV7 i Luleå, tog stadsfullmäktige beslutet om att bygga ett nytt varmbadhus – Luleå badhus, det som senare kom att kallas Pontusbadet. Då var det gamla varmbadhuset vid Ripan sedan länge ruttet och utdömt.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/specialsidor/rss.4.507f45bf161703c67d92f7aa.htmlKälla: vartlulea.se Luleå kommun