Johan planterar hellre än hugger ner

Vad gör du på jobbet, Johan?
– Jag är parkarbetare och det innebär en hel del olika arbetsuppgifter. Det är allt ifrån att plantera och sköta växter till att handleda feriejobbande ungdomar.

Hur kom du in på din yrkesbana?
– Jag började 1978 som skogsarbetare på kommunen. Men efter ett tag började det kännas fel att fälla stora fina träd. Jag bytte inriktning till trädgårdsarbetare i och med en tvåårig utbildning i Umeå, ett år i Norrköping och några kurser på Alnarps Lantbruksuniversitet.

Fäller du inga träd numera?
– Jo, det händer. Men jag har planterat väldigt många. Särskilt under 80- och 90-talet. Till exempel popplarna längs Varvsleden och många björkar i centrum. Jag har verkligen kompenserat för de träd jag huggit ner.

Arbetsuppgifterna växlar väl under året?
– Ja, det är väldigt olika beroende på årstid. Nu är det intensivt med att driva upp och plantera ut sommarblommor och sköta parkerna. Under vintern planterar vi om krukväxter i kommunens olika lokaler. Vi utför också hel del eget underhållsarbete. Under många år hjälpte jag Hans Englund med att göra isskulpturer.

Hur många är ni som jobbar inom parkavdelningen?
– Vi är 20 tillsvidareanställda fördelat på olika yrkesgrupper. Parkarbetare, landskapsingenjör, sektionschef, parkmästare och arbetsledare. Nu under högsäsong tar vi in 30 extra parkarbetare.

Det bästa med ditt jobb?
– Det är ett fritt och omväxlande arbete. Och så får vi mycket uppskattning av Luleåborna. Jag önskar att många fler fick beröm för sina insatser. Alla de som gör viktiga jobb men inte märks.

Du tycker dig se likheter mellan växter och människor?
– Ja, det gör jag. Växterna behöver näring och omsorg. De mår inte bra av att planteras för tätt. De är individer och vissa sorter trivs inte med andra. Precis som vi människor.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/specialsidor/rss.4.507f45bf161703c67d92f7aa.html



Källa: vartlulea.se Luleå kommun