Hedersomnämnande för arbetet med Hållbart resande

Resespelet

En viktig del av arbetet med hållbart reande är att vi själva lever som vi lär. Under 2018 genomfördes en reseutmaning inom en förvaltning på Luleå kommun med syfte att få fler att resa hållbart, öka sammanhållningen och satsa på friskvård. Resespelet bygger på ”fyra i rad” med en spelplan som har 400 rutor med olika uppgifter som ”har cyklat till jobbet”, ”åkt buss till ett möte” eller ”gått på lunchpromenad med en kollega”. Avdelningar på kommunen har med stort engagemang tävlat om att få flest fyra i rad. Arbete pågår nu för att utveckla en digital version, så att fler målgrupper som familjer, vänner, grannar kan spela.

– Resespelet spelades först på en avdelning, men var så lyckat att det spred sig till 150 andra anställda. Vi märker att vi nu pratar mer om hur vi reser, och vi kan också se en förändring hos enskilda individer i resebeteende. Allt detta går igen i de stadsplaneringsprojekt som vi driver, berättar Helena Lindvall, projektledare L till Å – hållbart resande i Luleå.

Det digitala spelet testas nu bland kollegor på Stadsbyggnadsförvaltningen och utvecklingen fortsätter så att det blir bättre och bättre för att till hösten användas på fler arbetsplatser och för andra målgrupper.

#viresergrönt

Som en direkt följd av framgångarna med resespelet lanserades i våras ”#viresergrönt” som riktar sig till arbetsplatser. Luleå kommun vill att Luleås arbetsplatser uppmuntrar sina medarbetare att resa mer hållbart, både till och från jobbet men också på sin fritid. För ju fler som går, cyklar eller reser kollektivt desto mindre klimatpåverkan, bättre luftkvalitet och mer utrymme för gröna ytor får vi i vår stad.

 

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/4.507f45bf161703c67d92f7aa/12.507f45bf161703c67d92f87a.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=UTF-8Källa: vartlulea.se Luleå kommun