Luleå kommun gör utredning i äldreomsorgen

En händelseanalys genomfördes direkt och en dialog har skett med den enskilde och anhöriga. Utifrån en sammantagen bedömning har vi nu startat en fördjupad utredning och kommer att anmäla detta till IVO (inspektionen för vård och omsorg).

– Det viktigaste vi gör i dagsläget är att säkerställa vården och omsorgen. Detta sker i dialog med den enskilda och anhöriga, säger Lena Kruse, Verksamhetschef socialförvaltningen, säger Lena Kruse, Verksamhetschef socialförvaltningen,

– Den enskildes delaktighet är mycket viktig och det är mycket olyckligt att vi inte klarat att trygga anhöriga och den enskilde.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/4.507f45bf161703c67d92f7aa/12.507f45bf161703c67d92f87a.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=UTF-8Källa: vartlulea.se Luleå kommun