Mer svenskt kött i Luleås skolor

Torkan i Sverige sommaren 2018 skapade stora problem för jordbruket och slog hårt mot jordbruksföretagen. En del tvingades nödslakta sina djur på grund av att man inte fick fram tillräckligt med foder. För att stödja det svenska jordbruket och våra bönder beslutade Luleå kommun att väsentligt öka inköpen av svenskt kött till skolmaten.

Resultatuppföljningen visar att Luleå kommun har ökat sin andel svenskt kött från 66 procent 2017 till 89 procent hittills i år.

­– Sommaren 2018 skapade stora problem för Sveriges bönder och där ville Luleå kommun bidra på det sätt vi kunde. Resultatet är oerhört positivt och vi kan konstatera att vi nu lagt om kursen rejält som gynnar svenskt och närproducerat. Jag vill rikta ett stort tack till mina medarbetare på kommunen som på kort tid ställde om rutiner och prioriterade i en svår situation, säger kommunalrådet Niklas Nordström.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/4.507f45bf161703c67d92f7aa/12.507f45bf161703c67d92f87a.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=UTF-8Källa: vartlulea.se Luleå kommun