Ny titel och uppdaterad läroplan i förskolan

Förutom att chefer inom förskolan byter titel får förskolan också en reviderad läroplan 1 juli 2019, Lpfö 18. Revideringen innebär bland annat att begreppen utbildning och undervisning finns med. Genom att införa begreppen i läroplanen betonas att förskolan är en del av skolväsendet. Läroplanen har också uppdaterats mot gällande lagstiftning: skollagen, språklagen och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Nu ska läroplanen omsättas i handling ute i verksamheten.

– Luleå kommuns alla förskolor har sett fram emot att läroplanen tydliggörs och medarbetarna har förberett sig på de förändringar som nu träder i kraft. Nu ska läroplanen omsättas i handling ute i verksamheten för en fortsatt rolig, trygg och lärorik förskola för våra barn, säger Susann Sunnarve, utvecklingsledare i förskolan.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/specialsidor/rss.4.507f45bf161703c67d92f7aa.htmlKälla: vartlulea.se Luleå kommun