Sara Edström ställer ut på Luleå Airport

Foto: Resurscentrum för Konst i Norrbotten.

Sara Edström kommer hem till Luleå efter en hektisk vår, under fyra månader har hon arbetat från Berlin där hon bland annat har ordnat en utställning med norrbottniska konstnärer genom Galleri Syster. Vårens framgångar kröntes av utnämningen till ordförande för Konstnärernas Riksorganisation.

Sara Edström är född 1968 i Luleå, där hon lever och verkar. Hon arbetar främst med skulptur i långa processer, i en pendling mellan detaljerade studier av människor och abstraherade utsnitt av kropp, hud och hår. Utöver sitt egna konstnärskap är hon en av grundarna till Galleri Syster i Luleå.

Den serie skulpturer som hon visar på Luleå Airport är porträtt av hennes son, Klas, som vid tillfället var 12 år gammal. Sara Edström vill i verken fånga den där tunna linjen mellan barn och tonåring, en liten människa just på tröskeln in i ett kommande vuxenliv. Här är han. Befriande omedveten om vad som ska komma. I sitt långa, okammade hår, i sina nötta favoritmjukisbyxor. Den späda kroppen som ännu är ett barn, varken manligt eller kvinnligt kodad och som bär på möjligheten att välja sitt liv och forma sin framtid. 

Foto: Resurscentrum för Konst i Norrbotten. 

Sara Edström försöker i sina skulpturer frysa ett ögonblick av livet, stoppa tiden vid just den här åldern i sin sons liv och på så vis lyfta fram den. Innan en hinner blinka som förälder har tiden gått och barnet har redan tagit stora kliv in i en vuxenhet, in i en manlighet som ger hopp om framtiden.

Datum för utställning: 8 juli – 16 sept 2019

Källa: Resurscentrum för Konst i Norrbotten