Nya studentbostäder

Gällande detaljplan anger bostäder i fyra våningar med tillhörande servicebyggnader. Detaljplanändringen ska ge de nödvändiga förutsättningarna för att möjliggöra två bostadshus med studentlägenheter.

Ändringen i detaljplanen innebär att byggrätten inte behöver delas upp på flera byggnader.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/4.507f45bf161703c67d92f7aa/12.507f45bf161703c67d92f87a.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=UTF-8Källa: vartlulea.se Luleå kommun