Utökad trafik till Brändön – på prov

Kommunen avstyrker att LLT tar över linjen från Länstrafiken men se gärna att fler åka miljövänligt med buss.

Därför föreslås att tillskjuta 150 000 kronor under perioden september 2019 till juni 2020 för att låta Länstrafiken köra en tidig morgonbuss från Brändön till Luleå.

Under hösten 2020 utvärderas trafiken för beslut om fortsättningen.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/4.507f45bf161703c67d92f7aa/12.507f45bf161703c67d92f87a.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=UTF-8Källa: vartlulea.se Luleå kommun