Kostnadskalkyl för kvalitetskommun

Moderaterna yrkade på kommunstyrelsens sammanträde att ärendet skulle återremitteras för att kompletteras med en kostnadskalkyl för att anordna en mässa i Luleå. Mässan är ett åtagande som följer med en eventuell utmärkelse som Sveriges Kvalitetskommun.

Det är Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Kvalitetsmässan, SACO och Vision som delar ut utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun till den kommun som har lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig i juni bakom ärendet att avsätta 300 000 kronor för bland annat resor, boende, entré och representation.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/4.507f45bf161703c67d92f7aa/12.507f45bf161703c67d92f87a.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=UTF-8Källa: vartlulea.se Luleå kommun