Bemanningsläget inför skolstarten

Av de elva inte tillsatta annonserna berör fyra förskolan. Det handlar om två förskolelärare och två barnskötare.

I grundskolan är det ingen specifik skola som sticker ut med många vakanta tjänster men inom årskurs 4-6 är det fortfarande tre tjänster som inte är tillsatta med behörig personal. För fritidspedagogerna som är en svårrekryterad kompetens finns inga annonser ute nu. Det positiva utropstecknet inom grundskolan är att Tunaskolan anställt fyra behöriga lärare från andra kommuner.

Inom gymnasieskolan är det som tidigare år främst inom yrkesinriktade ämnen som det är svårast att rekrytera. En del tjänster har tillsatts med obehörig personal. Till gymnasiets Restaurang- och livsmedelsprogram, inriktning bageri och konditori har en obehörig med lång yrkeserfarenhet anställts.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/4.507f45bf161703c67d92f7aa/12.507f45bf161703c67d92f87a.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=UTF-8Källa: vartlulea.se Luleå kommun