Mer matte och idrott på schemat

Utökningen motsvarar en timme per vecka för årskurs 7–9. Samtidigt minskas den garanterande undervisningstiden i elevens val med lika många timmar. Dessutom ökar den garanterade undervisningstiden i idrott och hälsa med 100 timmar i grundskolan som fördelas mellan mellanstadiet och högstadiet i årskurserna 6-9.

– Forskning visar att det finns positiva kopplingar mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan. Mer rörelse under skoldagen och mer idrott i skolan kan vara en viktig nyckel i att skapa förutsättningar för alla eleverna när det gäller att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål, säger Louice Stridsman, verksamhetschef i grundskolan.

De nya reglerna omfattar elever som börjar årskurs 7 höstterminen 2019. För elever i årskurs 8 och 9 gäller den äldre timplanen.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/4.507f45bf161703c67d92f7aa/12.507f45bf161703c67d92f87a.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=UTF-8Källa: vartlulea.se Luleå kommun