Halvägs med arbetet längs Haparandavägen

Det är två stora projekt som arbetar längs Haparandavägen just nu. Östra länken som är ett av Luleås största anläggningsprojekt och skapar förutsättningar för att kommunen ska kunna växa. Östra länken handlar i huvudsak om nya VA-lösningar där en stor del av Luleås samhällsliv påverkas.

Och Risslan som är ett projekt som skapar nytt arbetsplatsområde för kommunala verksamheter. I Porsödalens industriområde byggs för Luleå nya räddningsstation och ÅVC-Återvinningscentral, samt därtill hörande uppfartsvägar.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/4.507f45bf161703c67d92f7aa/12.507f45bf161703c67d92f87a.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=UTF-8Källa: vartlulea.se Luleå kommun