Pedagoger lär sig om tillgänglig lärmiljö

Under grundskolans temadag fick personalen lyssna till Linda Lindkvist som berättade om hur hon och hennes kollegor utvecklat en hållbar undervisning till ett effektivt lärande. Linda Lindkvist har 20 års erfarenhet som grundskollärare (år 1 – 9) och har genom ett entreprenöriellt förhållningssätt i inkluderande och tillgängliga lärmiljöer coachat eleverna till effektivt lärande där de äger och tar ansvar för sitt eget lärande.

– Det är bra med konkreta exempel på hur andra har gjort för att få en ökad trygghet, trivsel och studiero för både elever och lärare. Min upplevelse är att vi av den här temadagen har fått med oss strategier och arbetsmaterial som stärker och underlättar våra lärares uppdrag, säger Louice Stridsman, verksamhetschef för grundskola.

Lärmiljöer underlättar för elever och personal

Alla Luleå kommuns grundskolor arbetar med att utveckla och anpassa lärmiljön för att eleverna ska lyckas i sitt lärande. Att arbeta med själva konceptet ”Tillgängliga lärmiljöer” bidrar till ny kunskap kring den sociala, fysiska och pedagogiska lärmiljön vilket gagnar både elever och personal inom skolan, säger Lena Heikka, utvecklingsledare grundskola.

I september kommer en liknande temadag hållas för personalen inom fritidshemmen.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/4.507f45bf161703c67d92f7aa/12.507f45bf161703c67d92f87a.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=UTF-8Källa: vartlulea.se Luleå kommun