Reviderad översiktsplan klar

Nytt i översiktsplanen

· Rekommendationerna på hur områdena kan utvecklas har kompletterats och finns med i den digitala mark- och vattenanvändningskartan.

· Inom stadsbygden föreslås bl a:

– Bebyggelse i centrum ska vara maximalt 10-12 våningar höga

– Trekanten/norra hamn i centrum görs om till torg eller park

– Kollektivtrafiken prioriteras vid Smedjegatan

– Fler områden ska bli kommunala naturreservat (Snasahögerna-Lulviken, Hällbacken och Kalvholmen, Porsöberget m.fl.).

· Landsbygdsutveckling med nya tomter i strandnära lägen (LIS-område) har kompletterats med två nya LIS-områden på Sandön och Junkön.

· I tre av de stadsnära byarna Bensbyn, Sunderbyn och Rutvik ska plats finnas för tillkommande bebyggelse.

Samråd engagerade många

Arbetet med en reviderad översiktsplan började för två år sedan. Samråd har skett där många synpunkter från myndigheter, organisationer och Luleåbor har arbetats in.

Sedan tidigare finns ett kommunfullmäktigebeslut om nio övergripande mål för hur Luleå ska utvecklas framöver.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/4.507f45bf161703c67d92f7aa/12.507f45bf161703c67d92f87a.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=UTF-8Källa: vartlulea.se Luleå kommun