Jakt på kommunens marker

Luleå jaktvårdsklubb ges möjlighet att sluta avtal med andra jaktlag och i dagsläget finns avtal med jaktklubbarna i Rutvik, Alvik och Björsbyn. I och med andrahandsavtalen får jaktklubbarna rätt att jaga på kommunens mark och i gengäld ger jaktklubbarna jakträtt till medlemmar i Luleå jaktvårdsklubb.

– Det är ett ömsesidigt utbyte som fungerar bra, båda parter drar fördel av det, säger Jonas Nilsson, markingenjör på Luleå kommun.

Luleå kommun äger mycket mark som också är jaktbar. Syftet med de nya principerna är att skapa goda villkor för jakten och att göra det möjligt för så många Luleåbor som möjligt att jaga även om man inte har egna jaktmarker.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/4.507f45bf161703c67d92f7aa/12.507f45bf161703c67d92f87a.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=UTF-8Källa: vartlulea.se Luleå kommun