Allvarligt missförhållande anmäls

– Vi misstänker att en brukare med funktionsnedsättning har blivit utsatt för kränkning och särbehandling från personal på sitt boende, säger Carin Johansson, tillförordnad verksamhetschef på socialförvaltningen.

En fördjupad utredning är inledd på socialförvaltningen enligt Lex Sarah. Berörd personal har stängts av från sitt arbete under utredningstiden.

Anställda ska rapportera missförhållanden

Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen, SoL, och lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska

anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten

den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål

den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/4.507f45bf161703c67d92f7aa/12.507f45bf161703c67d92f87a.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=UTF-8Källa: vartlulea.se Luleå kommun