Kommunens tuffa utmaningar

Allt färre ska ta hand om allt fler

– Men det handlar inte bara om ekonomin. Det kommer inte finnas nog med folk att anställa, poängterade både Niclas Johansson och Jan Öström.

Under 2018–2028 förväntas den totala befolkningsökningen i Sverige bli 750 000 personer. Av dem är knappt 300 000 i arbetsför ålder. Den största ökningen står åldersgruppen 80+ för.

I Norrbotten visar dessutom siffrorna att befolkningen i arbetsför ålder minskar med fem procent samtidigt som åldersgruppen 80+ ökar med ungefär 37 procent. Det här innebär stora rekryteringsproblem och höga kostnader för omsorg.

Nyckelfråga för kommunen

Jesper Stage, professor i nationalekonomi på Luleå tekniska universitet, påpekade att Luleås andel av Sveriges befolkning har minskat sedan 1978. Kommunen växer inte i den takt den skulle behöva för att öka skatteunderlaget. I jämförelse med Umeå, som också är en universitetsstad, tappar Luleå alltför många av de nyutexaminerade universitetsstudenterna.

– Det borde vara en av kommunens nyckelfrågor i framtiden – vad ska Luleå göra för att behålla de färdiga studenterna några år längre. Det skulle göra mycket för skatteintäkterna och ge ett större rekryteringsunderlag, sa Jesper Stage och fortsatte:

– I Norrbotten är det färre män i yrkesför ålder som arbetar än riksgenomsnittet. Samtidigt skriker äldreomsorgen efter arbetskraft. Här finns en potential om kommunerna kan få männen att tänka om vad som anses vara ”ett riktigt jobb för riktiga män”.

Billigt att investera i lågkonjunktur

Ett lite mer oväntat råd från Jesper Stage var att kommunen borde passa på att låna till nödvändiga investeringar med tanke på det extremt låga ränteläget.

– Finansmarknaden skriker efter säkra låntagare. Stabila kommuner kan få långsiktiga lån väldigt billigt. Idag är det är bättre att låna än att sälja ut tillgångar, men man ska inte låna till den löpande verksamheten, sa Jesper Stage.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/4.507f45bf161703c67d92f7aa/12.507f45bf161703c67d92f87a.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=UTF-8Källa: vartlulea.se Luleå kommun