Forskar för ett renare Luleå

Mer nederbörd i framtiden kräver nya lösningar

Drizzle tittar på lösningar som minimerar föroreningarna i sjöar och vattendrag och hur man kan fånga upp regnvattnet där det landar. Trenden är att det kommer att regna mer i framtiden och dagens lösningar för att hantera dagvatten räcker inte till.

I norra Sverige kommer också en stor del av årsnederbörden i form av snö. Snön fångar upp samma föroreningar som regnvatten men det är först när snön smälter som föroreningarna frigörs och då i högre koncentrationer än efter ett regn.

Traditionellt samlas snön upp i stora snöupplag men nu ska man försöka hitta optimala ytor och metoder för hantering av snön i stadsmiljö. Genom att minska antalet transporter av snö till snötippar sparas både pengar och miljö.

Utmaningen ligger i att hitta ytor som ska kunna hantera att lagra snö lokalt och att rena vatten från snösmältning och regn. Målet är att hitta en multifunktionell yta som kommer flera till gagn men som framför allt kan hantera allt dagvatten i staden.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/4.507f45bf161703c67d92f7aa/12.507f45bf161703c67d92f87a.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=UTF-8Källa: vartlulea.se Luleå kommun