Smart industri på Stålverk 80-tomt

Det australienskt-svenska bolaget Talga Resources är det första företag som är klart för etablering. Företaget tillverkar batterikomponenter till bland annat elbilar. Vilka andra företag som kommer till Luleå och Hertsöfältet är inte klart i dagsläget men intresset för området är stort.

– Vi märker ett stort internationellt intresse för Hertsöfältet, på sikt kommer det bli Luleås viktigaste expansionsområde. Vi räknar med ungefär 1000–1500 nya arbetstillfällen bara på industriområdet, och sen ska man räkna med en effekt på minst tre gånger så många nya jobb inom närliggande branscher, säger Li Skarin som är chef på Luleå näringsliv.

Byggs ut successivt

Idag finns bara skog där det nya industriområdet ska byggas upp, men Hertsöfältet har varit utpekad som ett framtida område för industri ända sedan Stålverk 80-tiden. Det ligger strategiskt placerad med närhet till Luleå hamn, järnväg, vägar och befintliga industrier vilket innebär goda möjligheter till samverkan, bland annat när det gäller att dela transportsystem.

Kommunen äger marken och kommer efterhand att sälja eller arrendera ut tomter till de företag som vill etablera sig på Hertsöfältet. Området kommer att byggas ut successivt under en längre tid framöver och generera intäkter till kommunen i form av investeringar, nya jobb och inflyttning till kommunen.

Detaljplanearbete pågår

Trots att trafiken kommer att öka på Hertsövägen bedöms ökningen inte vara av den storlek att vägens kapacitet behöver utökas. Då en del av transporterna bedöms bestå av farligt gods kan det bli aktuellt med skyddsåtgärder som räcken och barriärer på vissa sträckor.

Detaljplanearbetet är nu i full gång.

– Vår förhoppning är att vi kan anta detaljplanen i början av 2020 och komma igång med förberedelserna på allvar, säger Helén Wiklund Wårell, chef på stadsbyggnadsförvaltningen.

 

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/4.507f45bf161703c67d92f7aa/12.507f45bf161703c67d92f87a.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=UTF-8Källa: vartlulea.se Luleå kommun