Barn och unga prioriteras

Därför är en upphandling på gång där en extern konsult anlitas som ska leverera en kostnadsanalys och konkreta förslag på hur organisationen kan effektiviseras.

– Konsulten ska jobba förutsättningslöst. Om vi lägger en halv miljon kronor på en konsult som levererar förslag på åtgärder som tar hem 50 miljoner kronor, så är det välinvesterade pengar, förklarar kommundirektören.

Fortsatt arbete med digitaliseringen

80 miljoner kronor avsätter Luleå kommun till digitala satsningar. Tre innovationshubbar inom barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen startas. De förvaltningarna är mest personalintensiva och har högst potential att använda ny teknik och utveckla nya arbetsmetoder.

– Innovationshubbarna startar med ett blankt papper och ska ges förutsättningar för att tänka helt nytt, vi kommer att involvera näringsliv, digitala proffs, alla tänkbara resurser, säger kommundirektör Mikael Lekfalk och avslutar:

– Vi kan slå hål på myten att det handlar om att bli bättre på att rekrytera. Det gör det inte, det finns helt enkelt inte tillräckligt många personer att rekrytera till välfärden.

Vidare föreslås följande åtgärder:

• Stadsbyggnadsförvaltningen, reducering av ram

• Fortsatt arbete med att reducera lokaler och administration

• Försörjningsstöd

• Fler avgifter och minskade föreningsbidrag inom kultur- och fritidsförvaltningen för vuxna

• Hållbar utdelning från kommunala bolag

• Bildandet av nytt bolag med fokus på tillväxt

• Gemensam administration för koncernen

 Detta inlägg finns i sin helhet på Vårt Luleå - Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://vartlulea.se/4.507f45bf161703c67d92f7aa/12.507f45bf161703c67d92f87a.portlet?state=rss&sv.contenttype=text/xml;charset=UTF-8Källa: vartlulea.se Luleå kommun